Aktualności

27 września 2016

Do 30 września 2016 należy udzielić pracownikom zaległego urlopu z 2015 roku

Niewykorzystany urlop za 2015 r., powinien być udzielony do końca września 2016 r. Jeśli urlop rozpocznie się jeszcze we wrześniu, a zakończy w późniejszym miesiącu pracodawca […]
15 listopada 2016
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

33 ułatwienia z pakietu „100 zmian Dla Firm” – przyjęte przez Radę Ministrów

Jednym z ułatwień jest ochrona podatników przed zmianami interpretacji prawa jak również mniejsza uciążliwość kontroli przedsiębiorców.
23 listopada 2016
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

Podatek handlowy zawieszony do 1 stycznia 2018 r.

Ustawa uchwalona przez Sejm przewiduje zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 roku.
2 grudnia 2016

Od 2017 roku będą wyższe progi do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe jednostki będą musiały prowadzić jeżeli ich przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EURO. Na dzień dzisiejszy limit ten wynosi 1.200.000 […]
6 grudnia 2016
podatki zmiany przepisów, księgowość. Biuro rachunkowe z Częstochowy Profin

Nowa kwota wolna od podatku od 2017 r.

Od nowego roku kwota wolna od podatku ulegnie zmianie. I tak dla zarabiających rocznie: – do 6,6 tys. zł, wzrośnie do kwoty 6.6 tyś zł – […]
6 kwietnia 2017
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych od 1 marca 2017

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej […]