Od 2017 roku będą wyższe progi do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa
Podatek handlowy zawieszony do 1 stycznia 2018 r.
23 listopada 2016
podatki zmiany przepisów, księgowość. Biuro rachunkowe z Częstochowy Profin
Nowa kwota wolna od podatku od 2017 r.
6 grudnia 2016
Pokaż wszystkie

Od 2017 roku będą wyższe progi do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe jednostki będą musiały prowadzić jeżeli ich przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EURO.

Na dzień dzisiejszy limit ten wynosi 1.200.000 EURO.