24 czerwca 2016
aktualności profin biuro rachunkowe

ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Uwaga na kary pieniężne za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w terminie. Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b. […]
28 czerwca 2016
podatki zmiany przepisów, księgowość. Biuro rachunkowe z Częstochowy Profin

ROZLICZENIA GOTÓWKOWE MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI DO 15.000,00 ZŁ

Od 1 stycznia 2017 r. rozliczenia między firmami o wartości powyżej 15.000 zł będą możliwe wyłączenie za pośrednictwem rachunku bankowego. Ustawa o zmianie ustawy o PIT, […]
17 sierpnia 2016
podatki zmiany przepisów, księgowość. Biuro rachunkowe z Częstochowy Profin

Mali podatnicy zapłacą 15% podatku CIT

Od 1 stycznia 2017 będzie obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. małych podatników z 19% do 15%. Senat 04.08.2016r. uchwalił ustawę o zmianie […]
5 września 2016
Podatki, pieniądze księgowość. Biuro rachunkowe- z-wa

Już od 1 stycznia 2017r. wejdzie w życie minimalna stawka godzinowa

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą musiały otrzymać od przedsiębiorcy 12 zł za godzinę. Stawka ta będzie obowiązywała od 2017 roku. Jednak nowe przepisy nie […]
27 września 2016

Do 30 września 2016 należy udzielić pracownikom zaległego urlopu z 2015 roku

Niewykorzystany urlop za 2015 r., powinien być udzielony do końca września 2016 r. Jeśli urlop rozpocznie się jeszcze we wrześniu, a zakończy w późniejszym miesiącu pracodawca […]
15 listopada 2016
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

33 ułatwienia z pakietu „100 zmian Dla Firm” – przyjęte przez Radę Ministrów

Jednym z ułatwień jest ochrona podatników przed zmianami interpretacji prawa jak również mniejsza uciążliwość kontroli przedsiębiorców.