Od 1 stycznia 2020 r. część podatników nie złoży już deklaracji VAT-7 i VAT-7K

rozliczanie pit. Odpis podatku VAT. Usługi księgowe biura rachunkowego w Częstochowie
Zmiany w PIT dla młodych już od sierpnia 2019 r.
2 lipca 2019
rozliczanie pit. Odpis podatku VAT. Usługi księgowe biura rachunkowego w Częstochowie
Kiedy złożyć PIT za 2019 r.
2 stycznia 2020
Pokaż wszystkie

Od 1 stycznia 2020 r. część podatników nie złoży już deklaracji VAT-7 i VAT-7K

podatki zmiany przepisów, księgowość. Biuro rachunkowe z Częstochowy Profin

W uchwalonej przez Sejm i Senat ustawie, która 15 lipca 2019 r. została przekazana do podpisu Prezydentowi następuje likwidacja deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

Zmiany mają na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Rozbudowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie dopiero od 1 lipca 2020 r. Inni przedsiębiorcy czyli inni niż duzi będą jednak mogli sami zdecydować o wcześniejszym, niż zakłada obowiązkowy termin, przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT (która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Wprowadzony będzie jeden nowy format plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.