8 września 2015
aktualności profin biuro rachunkowe

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT od 01.01.2016 roku zakłada zwolnienie z PIT – do kwoty określonej limitami – dopłaty od pracodawcy do pobytu dziecka w […]
16 października 2015
Zmiany prawa podatkowego. Biuro Profin Częstochowa

Zmiany przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących sprawozdań finansowych

Dnia 28.09.2015 weszły w życie zmiany przepisów ustawy o rachunkowości dotyczące sprawozdań finansowych. Małe podmioty będą mogły sporządzić sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej. Zmienione przepisy wprowadzają […]
18 października 2015
Podatki, pieniądze księgowość. Biuro rachunkowe- z-wa

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2016 r. zmienia się płaca minimalna. W 2016 roku pracownikowi zatrudnionemu na cały etat pracodawca nie może wypłacić mniej niż 1.850 zł brutto.” […]
6 marca 2016
rozliczanie pit. Odpis podatku VAT. Usługi księgowe biura rachunkowego w Częstochowie

Za niedotrzymanie terminu sporządzenia PIT-11 grozi kara

Do końca lutego należy sporządzić i przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika PIT-11 za 2015 r. – informacje o dochodach […]
29 kwietnia 2016

Udział kontrahentów w imprezach firmowych jest reprezentacją

Jeśli w tego typu spotkaniach biorą udział kontrahenci to koszt organizacji takiej imprezy w części przypadającej na te osoby nie jest kosztem podatkowym firmy. Natomiast jeśli […]
6 maja 2016
podatki zmiany przepisów, księgowość. Biuro rachunkowe z Częstochowy Profin

Wynagrodzenie wypłacone małżonkowi nie stanowi kosztu podatkowego

Wynagrodzenie wypłacone członkowi najbliższej rodziny w działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie stanowi kosztu podatkowego, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osobę współpracującą przedsiębiorca może odliczyć od […]